Експериментальна робота

Адаптивне управління у гімназії

Адаптивне управління в гімназії стало природним етапом  вибору шляху спочатку через осмислення на теоретичному рівні (педчитання 2007р), пізніше практичного використання теорії управління, основними тенденціями якого є:

 • Орієнтація спочатку на конкретних учасників процесу, а потім на справу, якій служимо. «Дати кожній дитині оптимістичну гіпотезу власного розвитку» - стратегічна  мета, яку поставив перед собою педагогічний колектив з дня відкриття закладу нового типу у 2003 році 
 • Що стосується педагогів, то безумовною ознакою адаптивного управління є цілісний погляд на працівника як на особистість, що розвивається.
 • Робота в рамках експериментального майданчика “Управління розвитком якості освіти в умовах новоствореної гімназії ” під керівництвом кафедри управлінської діяльності ВІППО дозволила нам навчитися вмінню делегувати повноваження «зверху – вниз», а також ефективній роботі по прийняттю колективних рішень через проведення методичних ігор, використання SWOT- аналізу в прагненні створення єдиного статусу для всіх працівників – пошуковців – дослідників.
 • Після проведення конференції по завершенню роботи експерименту «Адаптивне управління гімназією – шлях до підвищення якості освіти» у 2009 році з участю Г.В.Єльникової, доктора педагогічних наук, професора, декана факультету Університету менеджменту освіти перед педагогічним колективом постало завдання працювати над створенням адаптивних умов щодо організації колективного цілепокладання й безпосередньої участі всіх членів колективу у виробленні шляхів досягнення поставлених цілей.

Адже стало зрозумілим ,що на шляху руху уперед, вміння гнучкого й швидкого реагування на стрімку зміну соціально-педагогічних ситуацій адаптивне управління дає можливість не опинитися у інноваційній ямі через надмірну впевненість,за ангажованість або обмеженість і непоінформованість. Особливо важливим, як виявилося із проведених досліджень, є те, що адаптивна школа управління забезпечує природно відповідний розвиток всіх учасників навчального процесу.

Тому завдання адміністрації Володимир-Волинської гімназії полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки ініціативи вчителів та пошуку учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби. 

Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг:

 • розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання;
 • поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;
 • розвивати спроможність приймати самостійні рішення;
 • оволодівати необхідними навичками з базових та профільних предметів;
 • навчити радіти навчанню й поважати освіту;
 • розвинути свій емоційний інтелект;
 • отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
 • розвинути самосвідомість кожного учня як самостійної особистості і як члена колективу;
 • зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я вихованців
 • сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально – виховного процесу.

Таким чином у гімназії цінується почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконання своїх обов’язків, заохочуються індивідуальні інтереси, що сприяють загальному розвитку колективу.

Після успішної роботи протягом п’яти років (2004-2009 н.р.) в рамках експериментального майданчика «Управління розвитком освіти в рамках новоствореної гімназії» під керівництвом кафедри управлінської діяльності ВІППО стало зрозуміло ,що для подальшого розвитку закладу необхідно не просто стихійно рухатись ,використовуючи різноманітні інноваційні технології, які ,звичайно ,покращують весь навчальний процес, але в цілому не дають єдиної картини системного руху вперед. Щоб відбулися фундаментальні покращення ,потрібно кардинально змінити погляд на управління і використати прогресивну технологію ,яка дасть змогу покращити результати в цілому: здобутки кожного усвідомлюватимуться на рівні колективу і вагому роль відіграватимуть внутрішні мотиви розвитку під впливом зовнішнього середовища.

Повний список