Блог Шаран Тетяни Василівни

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Философский словарь / Под ред. М. М. Розентшш. - Изд. 3-е. - N4.: Политиздат, 1972. - 496 с.

2. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. М., 1976. - 280 с

3. Спиркин А.Г. О творческой силе человеческого разума. - М.: Мысль,1979.- 389 с.

4. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей: Учеб. Посібник для студентів вищ. навч. закладів. - М.: Изд. Центр "Академія", 2002.

5. Большакова Л.А. Розвиток творчості молодшого школяра. Ж-л "Завуч початкової школи". - № 2. - 2001.

6. Мотков О.І. Психологія самопізнання особистості. Практичний посібник. - М.: "Трикутник", 1993.

7. Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості.// Обдарована дитина. - 1998. - С. 6 – 10.

8. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества [Текст]- Ростов-на-Дону, 1983.- 274с.

9. Психологические исследования творческой деятельности [Текст] / Отв. ред. О.К. Тихомиров, М.: Наука, 1975.

10. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Основа, 2002.
11. Момот Л.Л., Шелестова Л.В. До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання // Педагогіка і психологія.-1997.-№2.-С.13-15.

  1. Павленко Ю.І. Щоб учитися було цікаво.- К.: Наукова думка, 1989.- 136 с.
  2. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителю.-К.: Радянська школа, 1984.- 250
  3. Бакунець Г. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зв'язного мислення (з досвіду роботи) - Українська мова і література школі  - 2005. - № 2. - С. 36-38.

15. Буракова О.   Сформувати гармонійну особистість : з творчої лабораторії вчителя  -  Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 2. - С. 54-57.

16. Доротюк В. І.   Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини -  Обдарована дитина. - 2000. - № 1. - С. 15-17

17. Кульчицька О. І.  Діагностика рівня розвитку творчих здібностей -  Обдарована дитина. - 2007.  - С. 42-44.

18. Коваль І. І.  Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей школярів. Програма "Обдаровані діти"-  Обдарована дитина. - 2009. - N8. - С. 20-29.

19. Перехрестна О.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови і літератури -  Дивослово. - 2003. - № 3. - С. 53-55

 

 

 

Повний список