Блог Козік Наталії Олександрівни

Окисно-відновні реакції

Тема: Окисно-відновні реакції. Поняття про метод електронного балансу

Мета:

навчальна – дати учням уявлення про суть процесів окиснення і відновлення та їх взаємозв'язок і розглянути окисно-відновні реакції, метод електронного балансу; визначити місце ОВР серед основних типів хімічних реакцій; навчити урівнювати окисно-відновні реакції методом електронного балансу; закріпити вміння визначати ступінь окиснення;
розвиваюча – удосконалювати вміння визначати ступені окиснення елементів за формулами сполук, формувати вміння встановлювати зв'язок між місцем елемента у періодичній системі, будовою його атома та ступенем окиснення; передбачати поведінку у ОВР, розвивати логічне мислення, вміння зіставляти, та працювати за логарифмами; з хімічним обладнанням та реактивами;

виховна – формувати полікультурні компетенції учнів, культуру спілкування, наполегливість у навчанні.

Тип уроку: комбінований.

Місце уроку в навчальній темі: поточний у темі „Хімічні реакції„.

Метод проведення: бесіда, гра, розповідь, лабораторний та демонстраційний експеримент, робота за алгоритмом, проблемні питання, робота з дидактичним матеріалом, використання віртуального експерименту та мультимедія.

Обладнання: Періодична таблиця, алгоритм визначення С.О. та складання ОВР, підручники, збірники задач О.В.Березан; репродукція картини Малевича «Чорний квадрат» та картини «Бузок» невідомого художника.

Лабораторне обладнання: штативи з пробірками, (р-н СuSO4, порошок СаСО3, Mg, Fe, р-н Н2O2) сірники, підставка для сухого палива.

Міжпредметні зв'язки: фізика, біологія, географія, математика.
Міжтемні зв'язки: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.
Девіз: Знання, як і вода в долині,  збираються по краплині.

ХІД УРОКУ

І. Організаійний момент.

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності.

У нашому житті багато невідомого. Це іноді лякає та інтригує. І як правило, нам хочеться пізнати, зрозуміти і передбачити наслідки цього невідомого. Іноді для нас є невідомим навіть те, що ми бачимо. Як ось цей „Чорний квадрат” зображений на репродукції Малевича. Чорний квадрат, як і чорний ящик  це інтрига. вона лежить в основі будь-якого діалогу. Інтрига нашого уроку  речовини і все, що з ними відбувається.

Але найперше про речовини. Пропоную вам відкрити таємницю чорного ящика, і відгадати що ж там заховано.

Що за речовина входить до складу шлункового соку людини? - НС1.

Де не ступиш всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. - повітря.

Розчин цієї солі використовують для підбілювання дерев – СuSO4.

Вапняк або мармур, корали або крейда  про що йдеться - СаСО3.

Речовина, що складається з атомів Гідрогену і Оксисену, але не вода – H2О2.

Речовина, яку наносять на бенгальські вогні -Мg.

Визначити С.О. речовин захованих у чорному ящику (відповіді на дошці).

 

1

Використовуючи ці речовини виконайте лабораторну роботу, зробіть висновок, напишіть рівняння реакцій, вкажіть тип кожного з них:

2
Прослідкуйте, чи змінились С.О. елементів до і після реакцій ? (Висновки учнів).


III. Засвоєння нових знань

1. Окисно-відновні реакції  це реакції, які відбуваються зі зміною С.О. атомів елементів реагуючих речовин. Окисно-відновними можуть бути реакції сполучення, розкладу і зміщення. (учні самі роблять висновок)
2. Чому назва реакцій цього типу складається з двох половинок окисно-відновні? (тому, що участь в реакції приймають окисник і відновник)
3. Який окисник і відновник вам відомий? (О2, Н2) Проте, поняття окисник і відновник стосується не лише кисню і водню.

3

4.Отже, у окисно-відновних реакціях йде віддача та приєднання електронів. Для таких реакцій також виконуються фундаментальні закони: збереження маси і енергії й, окрім цього, зберігається електронна рівновага. А який ви знаєте до цього слова синонім? (баланс) Що він означає? Дійсно для окисно-відновних реакцій:

n (е) відданих = n (е) прийнятих.

На основі цього ґрунтується один з методів урівняння ОВР  метод електронного балансу. Існують інші методи більш досконалі, з ними ви будете знайомитись про вивченні теми „Розчини” у вищих навчальних закладах, а також в органічній хімії.

5. А зараз пропоную вам урівняти ОВР за методом електронного балансу рівняння: (алгоритм на комп'ютері)


newIV. Класифікація ОВР. (на екрані)

Окисно-відновні реакції можна класифікувати наступним чином.

Прошу відкрити збірники O. Березан на сторінці 121, і ознайомитись з цими способами класифікації.

5

Домашнє завдання:

1. § 16, вправи 93,97(6, г )
2. Підготувати проект на одну із заданих тем:
1 ) Значення ОВР у живій природі.
2) Значення ОВР у неживій природі.
3) Значення ОВР у металургії.
4) Значення ОВР у побуті.
5) Шкідлива роль ОВР

Теми про, які ви будете захищати проекти свідчать, що окисно-відновні реакції поширені у живій природі: саме окиснення органічних речовин відбувається при диханні, процес фотосинтезу. ОВР відбувається й у неживій природі.
Тобто, знання про окисно-відновні реакції, знадобляться вам не лише при вивченні хімії у старших класах, але й під час уроків географії, біології та екології, фізики, тощо.

 

new 2

V . Осмислення зв'язків у вивченому матеріалі

1)Давайте спробуємо пояснити за допомогою ОВР, чому при виверженні вулканів утворюється сірка (записуємо рівняння).

 

7


2)А зараз спробуємо виконати завдання із збірника ЗНО за 2010 рік. Урівняємо це рівняння за методом електронного балансу

 

8

Чи використовуємо ми знання про ОВР на практиці? Як їх застосувати для оновлення картин


Сподіваюсь, що на сьогоднішньому уроці таємниця окисно-відновних реакцій вам відкрита. І напевно вони можуть стати не Чорним, а різнобарвним квадратом. Ось таким, як цей. (Демонстрація картини) Щоправда, ця картина нашого земляка Коровіна трошки потемніла. Я спробувала оновити її використовуючи ті ж ОВР. Справа у тому, що на поверхні картини з часом утворилося РbS. Він і є темним. Якщо протерти картину перекисом гідрогену, то відбувається ОВР за схемою:

 

9


V. Висновки:

1) Що запам'яталось з уроку?
2) ОВР – це?
3) Окиснення – це? Відновлення – це?
4) Окисник, відновник – це…
5) А я зрозуміла, що 9Б може працювати активно, енергійно, ефективно.

Молодці!

Повний список