Блог Козік Наталії Олександрівни

Обчислення масової частки і маси речовини у розчині

Тема уроку: Розв'язування задач. Обчислення масової  частки і маси речовини у розчині.

Мета уроку: закріпити знання про масову частку розчиненої речовини; формувати навички і вміння обчислювати масову частку розчиненої речовини, застосовувати ці знання для обчислення маси розчиненої речовини.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Форми і методи роботи: індивідуальна і групова робота, самостійна робота з тестовими завданнями, теоретичний пошук, бесіда з елементами пояснення.

Обладнання: таблиця розчинності, картки-завдання, збірник тестових завдань, комп′ютерне програмне забезпечення – 9 клас.

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

Перевіряємо таблицю, звіряємо відповіді, записуємо на дошці формули для обчислення.

  1. Як обчислюється масова частка розчиненої речовини?
  2. Задачі на обчислення масової частки розчиненої речовини.

m H2O, г

M (речовини), г

Відповідь, %

1.

70

10 KNO3

12,5

2.

200

40 NaCl

16,7

3.

300

60 KOH

16,7

4.

250

50 NaOH

16,7

5.

126

14 Na2CO3

10

 

ІІІ. Формування вмінь. Творче застосування знань, умінь і навичок

Задача 1.

Для підживлення рослин необхідно приготувати 400г розчину амоній нітрату з масовою часткою розчиненої речовини 2%. Як це зробити?

 

Розв’язок

а) амоній нітрат  є розчина у воді речовина (NH4 NO3 ). Обчислюємо його масу в розчині:

mр.р. = mрозчину∙ w ⁄ 100% = 400г ∙ 2%  ⁄ 100% =8г (NH4 NO3 );

б) обчислюємо масу води

m води = mрозчину – mр.р. = 400г  – 8г = 392г (Н2О)

Відповідь: для приготування розчину треба взяти 8г  амоній нітрату і 392г води.

Задача 2.

Для засолки великих огірків на тривале зберігання на 1л води беруть 90г кухонної солі. Визначити масову частку солі в такому розчині. (Задача на швидкість розв’язування)

Розв’язок

 w NаCl= (90г  ⁄  1000 + 90г) ∙ 100%

 

Задача 3.

Для зупинки кровотечі і для лікування запалень в медицині застосовують 10% розчин кристалогідрату СаСl2×6Н2О. Скільки кристалогідрату треба взяти, щоб приготувати 2кг такого розчину. Який об’єм води для цього необхідний?

Розв’язок

а) визначаємо масу розчиненої речовини у 2000г розчину

mр.р. = mрозчину∙ wр.р ⁄ 100% = 2000г ∙ 10%  ⁄ 100% = 200г (СаСl2 )

б) переходимо від маси солі до маси кристалогідрату

М (СаСl2×6Н2О) = 40 + 71 + 6×18 = 219г ⁄ моль

М (СаСl2) = 40 + 71 =111 г ⁄ моль

у 219г – 111г

х = 200г                     х = 200 × 219  ⁄  111 = 394,5г

в) обчислюємо масу води, яку необхідно взяти

m води = 2000г – 394,5 = 1605,5г

Оскільки ρ води рівне 1г ⁄ см3, то m води = Vводи

Відповідь: m води =  1605,5г

 

Задача 4.

Унікальне солоне озеро ( Мертве море)  належить двом державам Ізраїлю та Йорданії. Воно має кілька особливостей: знаходиться нижче рівня моря та масова частка солей у воді Мертвого моря становить 42%. Обчислити масу сухого залишку, що утвориться при випаровуванні морської води масою 800кг.

Розв’язок

mрозчину = 800кг

wр.р = 42% = 0,42

mр.р. = mрозчину∙ w

mр.р. = 0,42∙ 800кг = 336кг

 

Самостійна робота: Збірник тестових завдань. Ольга Березан (7.119, 7.123,7.124), завдання з комп′ютерного програмного забезпечення – 9 клас

(Перевіряються окремі роботи)

 

ІV. Завдання додому

Задачі на вибір:

1. Яку масу мідного купоросу треба взяти для приготування 5кг 10% розчину?

2. Як приготувати 500г 10% розчину купрум сульфату.

 

Повний список