БIБЛIОТЕКА

Як читати науково – популярну книгу

  1. Читаючи науково – популярну книгу, корисно скласти план, конспект, виписати найбільш важливі цитати.
  2. План – стислий виклад змісту книги за розділами – складається у вигляді заголовків або запитальника. Корисно додати до цього хронологічні дані, імена, цифри, назви міст, пояснення незрозумілих слів, тобто те, що слід запам’ятати.
  3. Конспект  - письмовий переказ своїми словами змісту прочитаної книги або розділу. Конспектувати матеріал потрібно частинами (розділами) книги; необхідно уважно прочитати текст, виділити основну думку автора, записати її своїми словами, навести факти, які підтверджують або розкривають цю думку.
  4. Цитата – уривок із тексту книги, який наводиться дослівно, без змін. Для цитування відбираються ті місця, які найбільш яскраво і повно виражають головні думки автора.  Цитата виписується дбайливо, без пропусків або заміни слів, з дотриманням розділових знаків. Кожна цитата береться в лапки. Далі в лапках вказується, звідки цитату взято.
  5. Читаючи науково–популярну книгу, необхідно звертатись за довідками до різних посібників: пояснення незрозумілих слів слід шукати в словнику; матеріал, що доповнює книгу, потрібно вибирати за бібліографічними покажчиками.
Повний список