БIБЛIОТЕКА

Знайомство зі структурою книги

Знайомство зі структурою книги

 1. Прочитайте текст на титульному аркуші. Особливу увагу приділіть прізвищу автора й назві книги.
 2. Ознайомтеся зі змістом, загальним планом книги, основнити темами. Зверніть увагу на назви розділів, статей.
 3. Прочитайте передмову й післямову. Переконайтеся, що зміст книги відповідає вашій потребі.
 4. Перегляньте ілюстративний матеріал. Він допоможе скласти уявлення про книгу, наглядно та образно пояснить рубрики, загальний зміст і основні теми, порушені в ній.
 5. Познайомтеся із додатками до книги. Вони, як правило, містять бібліографічний покажчик, список основних скорочень, короткий термінологічний словник, хронологічні таблиці, коментарі.

Як читати книгу

 1. Визнач мету читання.
 2. Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.
 3. Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст.
 4. Закінчивши читання, переглянь, оціни місця, які тебе найбільше зацікавили.

Отже, алгоритм читання є таким:

 • прочитати;
 • продумати;
 • виписати;
 • усвідомити;
 • засвоїти;
 • оцінити.

Основні способи читання, якими мають оволодіти школярі:

 • поглиблене: звертати увагу на деталі, здійснювати їх аналіз та оцінку;
 • швидке: безперервне читання з аналізом фактів, суджень, синтезом окремих понять;
 • панорамне швидке: здійснюється шляхом збільшення оперативного поля зору;
 • вибіркове читання: різновид швидкого читання, вибіркове читання окремих розділів книжки;
 • читання – перегляд: попереднє ознайомлення з текстом;
 • сканування: швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту тощо.

Способи читання

 1. Поглиблене. При такому читанні звертається увага на деталі, дається аналіз та оцінка.

Учень:

а) читає текст і з’ясовує незрозумілі місця;

б) розглядає матеріал критично, творчо;

в) знаходить сильні й слабкі сторони в поясненнях;

г) дає самостійне тлумачення положенням і висновкам.

2. Вибіркове. Різновид швидкого читання, коли читаються вибірково окремі розділи та глави. Використовується при  вторинному читанні книги, після її попереднього перегляду. Учень фіксує увагу тільки на тих аспектах тексту, які йому необхідні.

3. Читання – перегляд використовується для попереднього ознайомлення з книгою.

Учень:

а) переглядає передмову;

б) по змісту знаходить найбільш важливі для нього питання;

в) переглядає висновок,

4. Сканування. Швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту. 

Повний список