БIБЛIОТЕКА

Інформація для роздумів

Для вас, батьки.

 

Особливості дитячого читання:

 • 50% інтелектуального розвитку людини припадає на період до 4-х років;
 • читання в дитинстві є основою для становлення особистості, передумовою її прилучення до культури світу;
 • діти повинні читати весь час. Книжка, не прочитана в дитинстві, залишається непрочитаною назавжди;
 • тільки в дитячому віці відбувається повноцінне становлення читача;
 • обмеження читання в дитинстві – це відсутність потреби у книжці в дорослої людини.

 

Читання в дитинстві формує:

 • якості розвиненої і соціально цінної особи;
 • цяву про навколишній світ;
 • вміння шукати і використовувати інформацію;
 • здатність ефективно спілкуватися;
 • спроможність адаптуватися у мінливому світі.

 

Читачі від «нечитачів» відрізняються тим, що:

 • здатні мислити в категоріях проблем;
 • мають активну творчу уяву;
 • краще, точніше формулюють думку;
 • вільно її висловлюють як усно, так і письмово;
 • вільно вступають в контакт;
 • приємні в спілкуванні
Повний список