Пріорітетні напрямки розвитку Володимир-Волинської гімназії

 • Удосконалювати систему управління навчальним закладом на основі програмно-цільового підходу;
 • Розробити стратегію розвитку гімназії з урахуванням концептуальних змін в освіті, нових завдань та реальних ресурсів;
 • Розробити цільові проекти з актуальних проблем гімназійної освіти;
 • Спрямувати самоосвітню діяльність педагогів на вивчення менеджменту з метою впровадження у свою діяльність рефлексивних методів і самоменеджменту;
 • Активізувати діяльність методичної служби і педагогічного колективу з популяризації педагогічного досвіду;
 • Розробити адаптивну систему мотивації, стимулювання й заохочення педагогічної діяльності;
 • Активізувати діяльність органів самоврядування гімназії щодо планування і прогнозування інноваційних процесів;
 • Утверджувати модель громадсько-державного управління гімназією;
 • Відпрацьовувати зміст і процедури впровадження рефлексивної діагностики в управлінську діяльність учителя як надійного стимулу його професійного й особистого розвитку;
 • Розробити програму розвитку матеріально-технічної бази гімназії і подальшого естетичного переоформлення навчальних приміщень;
 • Розробити програми для дистанційної освіти учнів і створити web-сторінки кожного вчителя на сайті гімназії;
 • Проводити пошуки спонсорських інвестицій для розвитку гімназії;
 • Створити у гімназії цілісної системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.